Tarieven en vergoedingen

Oefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Hoeveel behandelingen vergoed worden hangt af van het aanvullende pakket van uw verzekering. U wordt aangeraden de tarieven en vergoedingen te raadplegen in de polisvoorwaarden van uw eigen verzekering.

Voor een beperkt aantal specifieke chronische aandoeningen en voor jongeren onder de 18 jaar worden de kosten vergoed uit het basispakket.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten. Ik ben geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Indien u onvoldoende verzekerd bent voor oefentherapie ( valt onder fysiotherapie), dan gelden de volgende tarieven. Deze zijn gebaseerd op de gemiddelde tarieven die verschillende zorgverzekeraars hanteren.
Het standaardtarief van één individuele behandeling in de praktijk is gemiddeld € 35,30 .Bij een behandeling aan huis is het tarief € 47,– Het eerste consult bedraagt € 42,–. met verwijzing; (€ 57,– zonder verwijzing.)

Zelf betalen, indien verzekering niet vergoed, kan per behandeling en per maand, contant of via bank.

Gereserveerde tijd voor behandeling welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

N.B.: de eigen bijdrage geldt niet voor de aanvullende verzekering.