Individuele therapie

Voor individuele behandelingen kunt u met en zonder verwijsbrief voor Oefentherapie Cesar of Mensendieck een eerste afspraak maken. Meld u aan om een afspraak te maken.

Wat kunt u verwachten?

Intake

Tijdens het eerste contact worden uw lichamelijke klachten besproken. Er zullen dan ook vragen gesteld worden over uw medische geschiedenis en uw algehele gezondheid. Er volgt een onderzoek en daarna wordt samen een behandelplan, gebaseerd op hulpvraag, doelen en situatie, vastgesteld.

Onderzoek

Het houding- en bewegingsonderzoek. Daarin wordt bekeken hoe u uw dagelijkse houdingen en bewegingen uitvoert. Het onderzoek richt zich op uw beweeglijkheid, spierkracht, spierspanning, stabiliteit, werkhoudingen, enz.

Behandelplan individuele therapie

Het behandelplan en -doel, gebaseerd op uw wensen, doelen samen met de resultaten van het onderzoek wordt besproken. U weet dan wat u van de therapie kunt verwachten, waar aan gewerkt gaat worden en welke inzet van u verwacht wordt. Het oefenprogramma kan allerlei elementen bevatten: grondoefeningen, oefeningen op de balansbal, toegepaste oefeningen voor dagelijkse activiteiten, ergonomie, adviezen, enz. Zo wordt de individuele therapie op maat gemaakt. 

Er wordt een schatting gemaakt van het benodigde aantal behandelingen. Dit varieert meestal tussen de 7 en 18 behandelingen. Elke behandeling duurt 30 minuten. In het begin zijn deze behandelingen wekelijks, soms bij ernstige klachten twee keer per week. Later wordt de tussenliggende periode tussen twee behandelingen groter. Twee tot zes maanden na de laatste behandeling volgt een controlebehandeling.

Indien gewenst wordt tevens een behandeling op de werkplek gegeven, waarbij ook de ergonomie van de werkplek aan de orde komt.
De therapie wordt afgesloten met een rapportage aan de verwijzer.

Waar moet u aan denken?