Kwaliteit waarborgen

Onze praktijk ondersteunt het kwaliteitsbeleid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici. Hiermee voldoen wij aan de landelijke normen.

Wij richten ons sterk op verbetering onze kwaliteit, door:

  • bij- en nascholing en cursussen te volgen
  • intercollegiaal overleg met collega’s van de oefentherapie, osteopathie en manueel therapie
  • het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag
  • relevante wetenschappelijke artikelen te bestuderen

Klanttevredenheidsonderzoek

Om de  tevredenheid van de mensen die de therapie bij ons ondergaan te weten te komen, evalueren wij bij de laatste behandeling. Met een korte vragenlijst vragen wij feedback omtrent de inhoud en vorm van de oefentherapie. Tevens is er een evaluatie vanuit een extern bureau: Qualiview; waarbij ons handelen getoetst wordt middels vragenlijsten die na afronding van de behandeling  per email verstuurd worden naar de patiënten/cliënten en anoniem zijn.

Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken en wilt u met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen, dan leest u hier wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie e-mail info@klachtenloketparamedici.nl of bel 030-310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur).

Betalingsregeling

Indien de behandelingen niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt u per maand een rekening via de mail. Tevens kunt u per betaling contant betalen. Als u dit prefereert, geeft u het dan aan?

De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Mocht deze niet betaald zijn, dan ontvangt u binnen 1 maand een herinneringsnota. Bij wanbetaling wordt een incassoburo ingeschakeld, waarbij tevens incassokosten en eventuele rente in rekening wordt gebracht.

Regeling bij gemiste afspraak

Een niet nagekomen afspraak, die niet op tijd (24 uur van te voren en bij afspraken op maandag, moeten deze uiterlijk vrijdag afgezegd zijn) is afgezegd wordt voor 75% in rekening gebracht aan de cliënt.