Vereniging voor Oefentherapie Cesar en Mensendieck

http://www.hereweg114.nl

http://www.oefentherapeut.nl

www.elann.nl
www.npi.nl
www.parkinsonnet.nl
www.parkinson-vereniging.nl
www.zorgkaartnederland.nl

www. zorgaanbieders.nl

Medisch Centrum de Vecht

Mocht u een klacht hebben over de behandeling van de paramedicus, dan kunt u op de volgende website terecht voor informatie: www.klachtenloketparamedici.nl