Veel arm- en schouderklachten hebben te maken met verkeerd gebruik van de spieren in de rug, de schouder en arm. Daardoor kunnen klachten zoals RSI / KANS, frozen shoulder en tenniselleboog ontstaan. Door stapsgewijs het bewegingspatroon van de rug, nek, schouder en arm te verbeteren en deze te leren toepassen in uw dagelijkse activiteiten (variërend van computerwerk, huishoudelijk werk tot klussen en til- en bukwerk) leert u zelf de pijn te bestrijden en te voorkomen.

U krijgt zowel adviezen over houding en oefeningen die tussendoor op het werk gedaan, kunnen worden als ergonomische adviezen over inrichting van werkplek, bureaustoel enz. Tevens krijgt u inzicht in het mechanisme waardoor bijvoorbeeld RSI ontstaat.